Tjänster

Vårt redskap är en kunnig
och rutinerad personalstab

Dagens industrikunder köper mer och mer kompletta produkter och lösningar.

Följden blir då lätt att montering och paketering hamnar utanför kärnverksamheten, samtidigt som det är ett krav att även detta arbete skall utföras. Här har EUP möjlighet att rycka in och avlasta. I våra egna välutrustade lokaler kan vi utföra alla tänkbara monterings- och paketerings uppdrag både på kort och lång sikt.

Vi har dessutom möjlighet att lagerhålla produkter som främst används i säkerhetssyfte då utländska leverantörer vill ha tillgång till ett lokalt lager för att serva sina kunder med extra leveranser om leverans eller kvalitets problem skulle uppstå. Vi har tillgång till såväl varm som kall lager och vi kan erbjuda transporter med egen bil.