Tjänster

Vårt redskap är en kunnig
och rutinerad personalstab

EUP utför kvalitetskontroll utav komponenter och fordon i form utav avsyning, sortering, mätning, provkörning, ompackning m m.

Vårt redskap är en kunnig och rutinerad personalstab som med kort varsel kan rycka in för våra kunder samt erbjuda bästa service i kritiska situationer t ex när det föreligger överhängande risk för driftstörningar. Vi tar ett långtgående ansvar där vi säkerställer flödet och till ser att produktionen fortsätter utan störningar för att tillse så att vi hela tiden tillser att produktionen inte stoppas. För att våra uppdragsgivare skall kunna följa arbetet dokumenteras allt som utförs och redovisas i utförliga rapporter via mail eller fax. Vi har fastställda arbetsrutiner för lagring och spårning utav utfört arbete och hela verksamheten följer ISO 9001:2008.

Vi har under åren byggt upp ett personligt och konstruktivt samarbete med kontaktpersoner ute på fordonsindustrin. Vi har mycket god kännedom från produktionsflöde och logistik vilket gör att vi inte stör våra kunder i onödan. Personalen har egna passerkort till de flesta anläggningar vi besöker och vår stora personalstyrka ger oss möjlighet att snabbt finnas på plats med de resurser som krävs.

Det är vår ambition att på ett tidigt stadium grundlägga en förtroendefull och långsiktig relation med våra kunder de företag som vi samarbetar med.