Tjänster

Vårt redskap är en kunnig
och rutinerad personalstab

EUP kan erbjuda tjänster som att vara den lokala representanten för Ert företag.

Vi skräddarsyr lösningar som passar varje enskild kund och arbetar för att bibehålla en god relation mellan Er och kunden. I många fall görs kontinuerliga fabriksbesök för att förhindra onödiga PPM och för att så tidigt som möjligt kunna få information om eventuella problem.

Det kan också röra sig om utvärderingar vid eventuella kvalitetsproblem där vi besöker kunden och vidareförmedlar budskapet till Er