Tjänster

Vårt redskap är en kunnig
och rutinerad personalstab

Vi utför en mängd olika funktionstester.

Det kan röra sig om allt från enskilda komponenter, motorer till provkörning utav fordon. Vi har personal med utbildning och körtillstånd för test körning utav färdigbyggd bil. Vi har också möjlighet att i egen regi eller tillsammans med kunden utföra tester i vår egen lokal.

Vi har även utbildad personal som lastar och lossar fordon på båtar och tåg och hjälper till med rangering utav både fordon och tåg. Vi har också möjlighet att i egen regi eller tillsammans med kunden utföra tester eller att ta fram prototyper i vår egen lokal.